Privacy statement

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

Primrose Laboratories ontwikkelt, produceert en verkoopt producten onder de naam Primrose.

Primrose Laboratories respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.primrose.be en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Primrose Laboratories zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Persoonsgegevens

Primrose Laboratories verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis via het contactformulier op onze website of per e-mail aan Primrose Laboratories is doorgegeven. Primrose Laboratories verwerkt de persoonsgegevens die u hebt verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten of om u per e-mail de gevraagde informatie te verschaffen en om uw mening over onze diensten te vragen.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in België is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), hebt u altijd recht op inzage in uw gegevens. Op uw verzoek ontvangt u een uitdraai van de gegevens die wij over u hebben. U hebt het recht uw persoonsgegevens door Primrose Laboratories te laten verwijderen, verbeteren en/of aan te vullen.

 

Gegevens over uw gezondheid

Indien u via het contactformulier op onze website of per e-mail zelf gegevens verstrekt over uw gezondheid, verleent u hierbij Primrose Laboratories toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij de advisering over onze producten.

 

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u online was, aan is toegekend.

Primrose Laboratories kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

 

Het gebruik van cookies en Google Analytics

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Via Google Analytics houden wij bij hoe onze website wordt bereikt en hoe de website wordt gebruikt. Deze geanonimiseerde informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Cookies uitzetten?

U kan deze cookies uitzetten via uw browserinstellingen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kan onze website links bevatten naar websites van derden, waarover Primrose Laboratories geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. U dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Youtube, Twitter, … Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het desbetreffende sociale netwerk. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@primrose.be